Květinové dekorace nádobí

Květinové dekorace stolů se začaly vyskytovat již od 15. století a největšího rozmachu dosáhly v 18. století. Zdobily se především vázy, ale začínaly se zdobit i samotné pokrmy. V současnosti se zdobení hodovní tabule rozšířilo od váz a mís i na talíře, příbory, sklenice a další nádobí.

Příležitostí, kdy ozdobit slavnostní stůl květinami je v dnešní době mnoho, obzvláště v tomto období, v době letních party a oslav. Pokud se rozhodneme uspořádat party za použití rostlin, měli bychom si nejprve ujasnit několik základních faktů.

Zřejmě nejdůležitějším parametrem při plánování je vlastní téma oslavy. Jedná-li se o svatební hostinu, oslavu narozenin, či jen o zahradní posezení s přáteli. Od tohoto faktu se bude odvíjet vše ostatní. Ať již velkolepost dekorací, jejich cena či charakter celé oslavy. Svatební hostina může být formální nebo naopak pojatá jako letní setkání s přáteli. Honosná tabule bude obsahovat spíše dražší porcelán a sklo, na zahradní party bude spíše obyčejnější a často více dekorované nádobí a sklenice. To je třeba brát v patrnost i při výběru květů. Nevypadá přirozeně, použijeme-li do aranžmá venkovsky laděné oslavy strelície nebo anurie a naopak do drahého broušeného skla umístit třeba jetel. Někdy se stane, že si zákazník přeje, abychom navrhli nejenom výzdobu, ale také samotné nádobí a ostatní součásti hostiny. V tomto případě je třeba držet se stejných zásad a nejsme tak svazováni určitým typem nádobí.

Pokud bude mít florista jasno, v jakém stylu bude dekorace tvořit, další co by ho mělo zajímat, je počet hostů. Z toho plyne i množství dekorací, které bude vyráběno. Od tohoto se samozřejmě odvíjí i kolik rostlinného a dekoračního materiálu si musí zajistit. Je nutné si ujistit, zda budou dekorace u každého hosta, či jen v některých částech a jaké je přání zadavatele na jejich vzhled.

Dalším důležitým prvkem je zadávající osoba, její požadavky, jak by měla oslava vypadat, její oblíbené rostliny, barvy či dekorační motivy. Pokud to jde, je dobré brát tyto požadavky v potaz a vytvořit na jejich základě harmonický celek. Důležitou roli hraje také věk organizátora a jeho hostí. Mladší lidé mají raději pestré barvy a moderní dekorace, starší jedinci bývají střídmější. Avšak ne vždy toto pravidlo platí. Rozdíl je také v tom, zda je oslava připravovaná mužem či ženou. Pokud půjde o čistě mužskou nebo ženskou společnost, můžeme použít prvky vztahující se k tomuto pohlaví, ale pokud bude kolektiv smíšený, je lépe snažit se vyjít vstříc obou pohlavím. Stejně to platí i pro dětskou oslavu. Jedná-li se o večírek nějaké firmy, musí být zohledněna i firemní barevnost či použití firemních dekoračních prvků.

Při plánování je i třeba brát v potaz i umístění oslavy, zda bude party venku či v místnosti. Venkovní dekorace by měli být vytvořeny\tak, aby odolávaly povětrnostním podmínkám, zejména větru a dešti, naopak uvnitř by mělo být počítáno s ústředním topením a špatnou cirkulací vzduchu..

Opomenuto by nemělo být ani to, o jaký způsob podávání jídel se bude jednat. Zda půjde o raut, recepci, banket, coffee break či koktejl, zda bude švédský stůl nebo obsluhující personál nebo zda bude celá hostina připravena na stole již před příchodem hostí. Florista by měl mít alespoň minimální znalosti o stolování. Není větší faux pas, než připravit krásnou dekoraci a například převrátit příbory.

Je-li to přáním zadavatele, rozlišuje se na tabuli honosnější dekorací významnější člen nebo členové oslavy, takzvaná čestná místa. Například ženich s nevěstou, oslavenec apod. Proto by florista měl mít informace i o zasedacím pořádku a množství hostí, kterým bude dekorace nádobí zdobit a také o tvaru a velikosti tabule.

V neposlední řadě je třeba brát na zřetel požadovaná trvanlivost květinové výzdoby. Na jednorázové akce jako jsou svatby nebo oslavy není třeba používat trvanlivější materiál jako jeden den, ale může se jednat například o výzdobu restaurací apod., kde je třeba použít materiál buď sušený, umělý, případně vytvořit dekorace tak, aby bylo možné živé květy pravidelně měnit.

Na základě informací o tématu oslavy, množství hostí a dalších nezbytných údajů vytvoří florista návrhy dekorací s předpokládanou kalkulací pro zadavatele oslavy. Po jeho schválení můžeme přistoupit k vlastní realizaci.

Rostlinný materiál pro dekorace nádobí:

Nikdy nesmí být použít jedovatý nebo nějakým způsobem agresivní rostlinný materiál. Vyhýbáme se také silně vonícím rostlinám, i když je vůně příjemná, a také nepříjemně vonícím rostlinám. Vzhledem k tomu, že dekorujeme nádobí, je velmi pravděpodobné, že nebude dostatek místa pro dostatečně velkou zásobu vody, proto používáme převážně materiál, který má vyšší trvanlivost při minimu nebo žádné vodě. Stejně tak by rostliny neměli obsahovat choroby a škůdce, neměly by špinit či jinak poškozovat (trny) ubrusy, oblečení a nádobí. Budou-li se do nádobí umisťovat teplé potraviny, je třeba to brát na zřetel při výběru rostlin a stejně tak i umístění aranží poblíž svíček, lamp či jiných tepelných zdrojů.

Rostlinami je možné na oslavách zdobit prakticky vše od skleniček, příborů, talířů, ubrousků a ubrusů, svíček a svícnů, mís či jiného nádobí přes jmenovky, židle až po rozsáhlá aranžmá na deskách stolů. Zdobit se dá i různými technikami. Formou kytic, vypichovaných aranžmá, vytvářením konstrukcí, ale při dekorování nádobí nejčastěji lepením, vplétáním, vrstvením, posypy, věnečky a girlandami apod. Hlavní podmínkou však je, že květinová výzdoba nesmí omezovat stolování.

Vlastní dekorace nádobí:

Skleničky na stopce:

Jedná se o různě široké a veliké skleničky na stopce používané zejména na přípitky. Mohou být na víno, sekt ale i na aperitivy a další. Jejich výzdoba by měla být promyšlena, aby sklenici nezakryla či nezdeformovala, ale naopak aby podtrhla její působivý tvar. Dekorace jako u všech aranžmá nesmí zamezovat použití skleničky. Dekoruje se nejčastěji místo přechodu kalichu a stopky, ale je možné přidělat dekoraci i na samotný kalich ať již ve formě bochánku či omotat dokola spirálu z listů. Dalším způsobem zdobení, který neruší hosty při přípitku je zdobení spodní části stopky. Jednou z možností je i vytvoření tzv. míchadélka nebo krátkého brčka pro míchané nápoje. Jedlé květy je možné jen začistit a hodit do připraveného nápoje či napíchnout na hranu kalichu sklenice.

Klasické sklenice:

Tyto sklenice se zdobí obdobnými způsoby jako předchozí. Rozdíl je v tom, že nejsou na stopce, ale zato mívají velikou škálu tvarů a barev. Základními dekoracemi jsou soustředné aranžmá na jednom místě či plošné aranžmá, nejčastěji ve spodních dvou třetinách nebo jedné čtvrtině. Nikdy ne nahoře s výjimkou sklenic ze kterých se pije brčkem. Dekorace může být vytvořena z jakéhokoliv materiálu a libovolnou technikou, jen nesmí bránit držení sklenice a vlastnímu pití. Toto zdobení se často kombinuje s ozdobou brček, napichovátek a míchadélek. Možné je také nabodnutí květu či plodu na hranu sklenice nebo zavěšení ozdoby o tuto hranu či vytvoření odnímatelného věnečku na vrchní hranu. Je-li sklenice nevzhledná nebo se nehodí našim plánům, můžeme ji celou zabalit do listu a omotat dekoračními prvky. Pokud chceme, aby sklenice tvořila jen dekorační a nikoli funkční prvek, můžeme ji vysypat drcenou barevnou aranžovací hmotou a dekorovat jako klasickou sklenici.

Talíře:

Je možné zdobit přímo talíře, ale musíme brát v potaz na co jsou určeny. Pro hlavní jídlo není vhodné zdobit talíř, ale spíše udělat odnímatelnou dekoraci, kdežto třeba pro ovoce jiné plody je možné lepit přímo na talíř či misku. Mezi dekorace talířů se přiřazuje i zdobení ubrousků, protože velmi často bývá jeho součástí. Od toho, jak ubrousek upravíme, se odvíjí celé další vzezření. Může být srolován nebo poskládán na talíři či vedle něj a může být srovnán do různých tvarů například vějíře či dokonce vypadat jako labuť. Vše by ale mělo ladit se zamýšleným stylem oslavy. Na stočený ubrousek můžeme udělat věneček, položit na něj květ či větvičku, připíchnout spirálku, brož a podobně, ze složeného ubrousku může vykukovat rostlinka či jiná dekorace například z korálků či plodů nebo může ubrousek zůstat čistý a dekoruje se jen jeho okolí třeba srdíčkem z drátků, napíchanými rostlinami na drátku jako špíz či trychtýřek listů vyplněný květy. Ubrousek může být také pod talířem a dekorace na něm je jen z rostlin. Stejně tak může zůstat talíř rostlinami nedotčený a vyzdobený jen lisovanými květy nebo stuhou pod ním. Je však nutné, aby byl průhledný. Možností jak dekoraci talíře vytvořit je nepřeberné množství a záleží jen na fantazii a originalitě floristy zda udělá na talíři leknín z plátků růží nebo z květů vypíchá plyšové zvířátko.

Příbory:

Zdobní příborů není tak časté, ale o to více zaujme. Pokud nechcete zdobit každý kousek, odekorujte alespoň nůž na dort či naběračku na bowle. Zdobí se samozřejmě jen ta část, která je v ruce. Myslet však musíme na jeho funkčnost. Proto použijeme buď velmi odolné rostliny nebo se živému materiálu vyhneme úplně. Pokud se květů vzdát nechceme, je možné je nalepit na konec příboru, kde není takové riziko jeho poškození.

Ostatní:

Zdobit je také možné mísy na ovoce, nápoje (bowle či sangrii), saláty, chlebíčky, zákusky, ale také samotné dorty, bábovky a řezy, ale nesmíme zapomenout na nejedovatost rostlin. Častá dekorace stolů je i ozdoba svíček a svícnů, jenž je závislá na jejich tvaru a umístění na tabuli.